Monday, August 25, 2014

951. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều qua phố


Georgetown - Ảnh: Washington.org


Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
( Trịnh Công Sơn )


Đi trong chiều rất nhớ
dòng sông ánh bạc mờ
Georgetown lẳng hoa tím
treo cột đèn lửng lơ

vẫn qua chiều qua phố
chân bước sao buồn tênh
tóc bay vàng gió lộng
góc phố nào thân quen

bạn bây giờ ngủ yên
gà gáy khan bên đồi
trưa trên rừng Bảo Lộc
gốc cây già. nắng nôi

gốc cây già. vở kịch [1]
mù tăm bao năm qua
chiều đi qua phố nhớ
phố núi ngày xa xưa ...

Virginia, Aug 25, 2014
Đinh Cường 


[1] Dưới gốc cây già ở Bảo Lộc
Bửu Ý viết một mạch vở kịch
Một dải lụa vấn qua hồn đây đó

bây giờ không tìm ra ...


- Sương Hồng
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
dinhcuong 8- 2014 

- Thành phố chim chết
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
dinhcuong 6 - 2014