Sunday, August 24, 2014

949. Thơ ĐINH CƯỜNG Đọc lại nhật ký của Mai Thảo nhớ sao chiều mưa núi lất phất ...ĐINH CƯỜNG
Đọc lại nhật ký của Mai Thảo
nhớ sao chiều mưa núi lất phất...


Chân dung Mai Thảo
sơn dầu  dinhcuongNhư vậy chỉ hơn một tháng nữa
là 30 tháng tư 75 sao . Mai Thảo
ghi ngày 13.3. 75: Dùng danh từ
của Phan Nhật Nam, mùa nắng này
có đủ bằng chứng một mùa hè đỏ
lửa nữa, sau Quảng Trị, Bình Long
đỏ lửa... Pleiku. Đêm sương và mưa
phùn đi tìm cà-phê với Du Tử Lê,
Kim Tuấn, đèo An Khê. Phía tả là
quê nhà Võ Phiến, Kontum. Cây
thấp, đường nhỏ, những quán hàng
hắt hiu tịch lặng, phi trường đầy đặc
vết đạn và bức sơn dầu vẽ dở của
Kinh Dương Vương. Con đường liên
tỉnh sợi chỉ giữa bạt ngàn và hoang
dậm rừng, chiếc jeep mở hết tốc lực,
ngụm scotch chia uống với Đinh Cường
trong mưa núi lất phất. Những tử thi
cụt đầu của cây, những nổ tung lăn lóc
của đá Chu Pao …

Chiều chủ nhật phụ dọn dẹp vườn tược
cắt cỏ, tỉa cây, hốt lá cho vào bao lớn.
vào nằm nghỉ lại vớ xem tờ báo Văn cũ
mặt sau bìa cuối ghi phát hành 26.3.1975
số lượng in 6000 cuốn. phần sinh hoạt
văn nghệ còn ghi đinh cường tại viện
văn hóa Pháp Sài Gòn. đúng là phòng
tranh cuối cùng trước khi thất tán. nhớ
còn phòng bày tranh chung bên Dolce Vita
Continental còn để nguyên sau 30 tháng 4
thấy xe ba gác chở đi … đốt? trong đó
có tượng bằng đồng đẹp của Mai Chửng...

lại hết một tuần, Mai Thảo mất đã 16 năm.

Virginia, Aug 23, 2014
Đinh Cường