Thursday, August 21, 2014

942. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưa giông


Ảnh PCH – Scibilia, August 21.2014


Ừ thôi em về
chiều mưa giông tới
( Trịnh Cung )

Chiều mưa giông tới
tạt ướt đốm màu
đốm màu xanh mát
phố của thời xưa

phố của chúng ta
mỗi chiều Givral
mỗi chiều ngồi ngóng
bên kia Continental

người thiếu phụ ấy
điếu thuốc trên môi
ôi là dáng ngồi
robe đen dài thượt

làm nhớ Greco
robe đen đứng hát
giọng trầm rất buồn
giọng trầm rất nhớ

Hoàng ơi Hoàng ơi
chiều nay mưa giông
sao mà nhớ bạn
cứ nằm lim dim

trong căn phòng đó
nhớ trưa bữa nọ
ghé qua chia tay
ghé qua nói nhỏ

còn nhau bên đời …

Virginia, Aug 21, 2014
Đinh Cường 

- Phạm Công Thiện - Nguyễn Xuân Hoàng
California 1988

- Mưa tạt ướt đốm màu 
sơn dầu trên canvas 40 x 60 in
 Trời và Đất, vẽ dở dang ...