Monday, August 18, 2014

934. Thơ ĐINH CƯỜNG Mây cao


ĐINH CƯỜNG
Mây cao


Mây cao xuống lá nghiêng dòng
Rụng trời thiên cổ đuối hồng trăm hoa
( Huy Tưởng )

Đầu tuần con nhện giăng tơ
rừng như lá đã ỡm ờ sang thu

ui ui nắng. suối cạn khô
sỏi nằm im dưới đáy hồ. thương sao

mai kia với trận mưa rào
mai kia nước lại ào ào đổ qua

nhớ xưa bên thác Gougah
hoang sơ một cõi. chiều tà lạnh căm

nay Gougah đã khô cằn
ai còn. ai nhớ thác gầm nữa không

sáng thứ hai quán không đông
mình ta. bàn ghế. cõi không. trắng trời …

Virginia, Aug 18, 2014
Đinh Cường

- Thác Gougah Đà Lạt xưa  (Ảnh internet)


- Tinh sương Đà Lạt (Ảnh internet)