Friday, August 15, 2014

927. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lý lẽ nhiệm mầu 
Ảnh PCH - August 2014
tự vì em không biết
mặt trời dậy đã lâu
bởi vì anh thua thiệt
nên bộ dạng rầu rầu

tự con sông nằm bệnh
nghe trăng nước qua cầu
tự tóc mưa còn dính
một cánh vàng hoa ngâu

tự mình hết thơ mộng
xui mưa nắng dãi dầu
một phương nhà rất rộng
mà buổi chiều đâu đâu

tự đời tuôn cát đá
không góp nhặt nhiệm mầu
một con thuyền úp mặt
ai vẽ được buồm nâu

hoàng xuân sơn

14/8/14


Nắng chiều - Ảnh PCH – Scibilia, August 15.2014