Thursday, August 14, 2014

926. Thơ ĐINH CƯỜNG Chim sẻ bis


ĐINH CƯỜNG
Cỏ may và mây trắng


nói thay PCH


Cỏ may và mây trắng
làm nhớ người ngày xưa
đi qua đồi cỏ may
cỏ may vương đầy áo

áo dài ghim cỏ may
bắt gỡ hoài cũng mệt
thôi hãy ngồi xuống đây
nhìn kia đôi chim sẻ

Virginia, Aug 14, 2014
Đinh Cường