Tuesday, August 12, 2014

920. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng mưa


Mưa rừng  -  Photo by PCH  -  Scibilia 2014


tặng Thành Tôn


Tôi ngồi vẽ dưới hiên mưa
đèn trong xóm còn lưa thưa đốm vàng

chưa trưa mà đã mù tăm
rừng giăng xám. phủ màu bầm lá xanh

tôi ngồi vẽ nhìn ra sân
đóa hồng đỏ. đốm lửa nào xa xưa

núi non buồn mấy cho vừa
nhớ con bò ngủ còn nhai cỏ thừa

một bầy két oang trong mưa
và tôi đứng lặng. nhìn mây núi về

mây trên Dran trắng não nề
ập vô cửa sổ khi về mở ra

tôi ngồi vẽ ngoài garage
sáng mưa nhớ thuở mưa nào núi non …
    
Virginia, Aug 12, 2014
Đinh Cường

- Thiếu nữ chiều đồi núi
sơn dầu trên vải bao bột mì 80 x 100 cm
dinhcuong - Dran 1964

- Nhớ thời Dran 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong