Monday, August 11, 2014

918. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng ngồi với Nguyễn Minh Nữu ở Starbucks Coffee nói chuyện về anh em Quán Văn lên thăm Sơn Núi


ĐINH CƯỜNG 
Sáng ngồi với Nguyễn Minh Nữu ở 
Starbucks Coffee nói chuyện về
anh em Quán Văn lên thăm Sơn Núi


- Ảnh Sơn Núi mới nhất , với túi xách mới  Đại Lào, 8- 2014Chiếc xe màu mạ xanh đến là biết
Nguyễn Minh Nữu, từ Springfield lên
đi bộ qua đó ngồi một mình cũng buồn
nên phone cho bạn, bạn vừa ngủ dậy...

phone tiếp thăm Phạm Cao Hoàng
ngày nay thứ hai Hoàng đi làm
phone qua Dallas. Nguyễn Xuân Thiệp 
vui khoẻ lại rồi. Nữu kể đã thả tro
Nguyễn Minh Diễm ngoài Virginia Beach

Nữu nói mới nhận mấy hình Sơn Núi
Đoàn Văn Khánh gởi. nhân chuyến đi
cùng hơn ba mươi người. thuê nguyên
chiếc xe đò lên Đại Lào – Bảo Lộc
ra mắt Quán Văn số Nguyễn Đức Sơn

rất vui quây quần tại Thiền Viện Đồi Sim
của Nguyễn Đức Vân – con trai Sơn Núi
mừng Thầy ĐứcVân đã xây Thiền Viện đẹp
với bao nhiêu bậc thềm xi măng lên cao

Sơn Núi được hai người bạn dìu lên
hình như Kim Oanh và Nguyễn Sông Ba
và vẫn niềm vui là banh miệng lè lưỡi
cố hữu của chàng, có thêm tiếng … gì không?

cám ơn Nguyễn Minh Nữu đã chuyển tiếp
cho mấy tấm hình, nghỉ trưa xong dậy gõ
giờ này Sơn Núi đang nằm ngủ trên căn gác gỗ
cầu thang lên úp đầy chén bát, ngọn điện rất mờ ….

Virginia, Aug 11, 2014
Đinh Cường

- Nguyễn Đức Vân con trai Nguyễn Đức Sơn


- Lời chào vui quen thuộc của Sơn Núi ( banh miệng )

- Thiền Viện ở Đồi Sim của Nguyễn Đức Vân
Đại Lào - Bảo Lộc,  8- 2014


- Nguyễn Đức Sơn với hai người bạn dìu lên