Tuesday, August 5, 2014

905. Thơ ĐINH CƯỜNG Reply @ cho Mai Tran


Ảnh PCH - Burke, August 3, 2014


Một ngày vui nhé anh
cám ơn lời chúc sáng
tôi mới đi bộ về
đường xanh rêu quanh xóm

rừng cây cao xanh um
tiếng chim nhiều giọng hót
có thể nhái lại được
một tiếng hót quen thuộc

nhớ con sáo ngày xưa
chiếc mỏ vàng óng đẹp
một người Thượng đem cho
thương  quá trời chim sáo

nhớ hoài đêm Kado
trăng sao nhiều lấp lánh
ngày vui tôi hôm nay
vẽ chơi cùng hai cháu

Virginia, Aug 5, 2014
Đinh Cường

- Trăng và tổ chim trên vách đá 
sơn dầu trên giấy plast  đinhcuong

- Chim sáo sừng trăng 
sơn dầu trên canvas đinhcuong