Tuesday, July 29, 2014

889.Thơ NGUYỄN LƯƠNG VỴ Rừng câmẢnh PCH - 2014Gửi họa sỹ Đinh Cường


Có thể lớp lớp sắc màu đang tri âm tịch mịch?
Những bến đen ngợp gió nhớ kinh hồn
Những vết cọ trầm tư những phương trời rát ngực
Vắt kiệt hồn lá khô nuôi chút lửa tàn đông

Rừng câm
Hừng hực âm trên nếp trán
Âm nuối huyết nhớ ai
Chôn tàn phai chôn sắc màu chôn tiếng nói
Đợi chết tử đinh hương
Đợi chết trắng một vệt gió ngang trời

Rừng câm
Lá biến sắc thắt cổ ngàn sông
Lá biến âm phơi lóng xương ngàn mây
Nín thở rêu nhớm rễ
Nín thở đáy đỏ giọt
(Mà bàn tay kia chới với níu hiên ngày)

Rừng câm
Huyết reo trên đất lạ
Bóng người đẫm bóng hư không
Bụi khách lữ oằn vai hay giọt lệ?
Chìm trong màu vang sẫm
Đồi nhương sao hâm hấp bóng ai về!

Rừng câm
Trải hết sắc màu bày biện tiệc cô liêu
Mời trời quen rưới dùm ta chút men nồng viễn xứ
Men xanh thẳm điếc gió hú
Men hồng lam đẹp thần sầu
Đẹp chết tươi huyết thi!

Có thể lớp lớp rừng câm là ngôi nhà vạn thuở?
Để tinh âm lên tiếng nói sắc màu
Để tinh khí vút một trời linh ngữ
Để ta thơ dại hôn em như hôn đáy huyệt nhiệm mầu…

Nguyễn Lương Vỵ
5.2007


Rừng câm - Sơn dầu Đinh Cường