Wednesday, July 23, 2014

876. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN viết rời ở san josé

Hoàng Xuân Sơn
viết rời ở san joséCa sĩ Quỳnh Giao (1946 – 2014)
Ảnh internetvĩnh biệt cô Đoan Trang Quỳnh Giao


sơn dương bóng chiu vách núi thm
đường mòn đc đo rượi bun lên non
hú di vang.  lãnh tri râu tóc tua ta
cánh chun quay mng thc chưa tròn

mt đt li dn tâm tướng
cht thèm nghe hát v b thinh không

vng mun chưa tng
ôi tiếng hát mnh như tơ
m then chiu đêm. rót nguyt
nguyt cm nguyt cm si trăng ung tóc
nhng ln khói mê hn
rt nm cung vãn
không liêu trai huyn s xanh

đường tully nhng cây c đng già trân
có phi bun tuy lý
lưu ly thành quách
lòng đôi khi ta mnh sành
lóng lánh trên nóc vương ph thi nào
thì thào chui sóng. đêm
v d
ngt ngt hát chài qua sông la hương vàng bến

đm má hng au dương cm phiếm
n nhi v đâu bát ngát đi h cung bc sáng nao hn lý ngư
chiếc vy bc đeo sương c ngn
đan kp tay mười ngón thao chuyên khuôn dng tr thơ

đàn bà
hát thong lay
huơng rù quyếnhoàng xuân sơn
sáu . tháng chín . không sáu