Sunday, July 20, 2014

871. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều gặp bạn từ Sài Gòn qua lại ở ngay gần nhà


ĐINH CƯỜNG
Chiều gặp bạn từ Sài Gòn qua lại ở ngay gần nhàChiều gặp Huỳnh Phi Long
ngồi cùng nhau vùng Burke

nhớ những chiều Sài Gòn
ngồi uống ly scotch đá
những ngày cuối bên Sơn
nhớ Phi Long ở cạnh

rót ly rượu cho bạn
rượu sẽ bay đi thôi

nói rằng Phi Long tới
từ chân trời xa xăm

Phi Long Sài Gòn qua
duyên gì ở vùng Burke

rừng sau nhà như nhau
chiều ngồi như nhắc lại

tình nghĩa bạn bè xưa
giữ cho tròn không dễ …

Virginia, July 20, 2014 
Đinh Cường


- Huỳnh Phi Long - Đinh Cường
cà phê Tùng - ĐàLạt 2010
- Huỳnh Phi Long - Đinh Cường
trước ảnh Trịnh Công Sơn , Bùi Giáng
basement nhà DC - Burke, July 20, 2014