Wednesday, July 16, 2014

863. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Tháng 7Ảnh PCH - Chantilly (VA) 2014

                     
gởi đc, nxh


mở ra ngày sinh ghép chuyện đời
những cái tôi ngồi lại hàn huyên
buổi trưa nắng vàng bông thược dược
xin cho nụ nhiệm mầu (*)
nơi bụi tường vy chim nhỏ hót
những viên sỏi lóng lánh.  cười
nói happy birthday đừng đi ngủ vội

sương còn khuya tuổi còn ngây
trời còn đẹp như bàn tay
như môi hôn mùa phối hiệp
nhánh xương gầy cây vẫn mọc
cỏ non.  lục biếc mày
mạch gân biết đường ẩn trú
nắng vẫn vàng.  và mây vẫn bay

hoàng xuân sơn
tháng 7-2014

(*)ý thơ Quách Thoại Cầu gỗ trong xóm tôi - Photo by PCH - July 15, 2014