Wednesday, July 16, 2014

864. Thơ ĐINH CƯỜNG Luôn nhớ một người ngồi bên cửa sổ


Ảnh PCH - 2014Căn phòng nhỏ cô đơn
Nỗi nhớ nhung trên bực thềm xám
( Mật Đắng – Nguyễn Đình Toàn )


Trở li thăm Nguyn Đình Toàn
vẫn bt gp dáng hình gy gò y:
vẫn ngi bên ca s. nhìn mông
xuống mt đường.vn chiếc bàn tròn
y. cnh bếp. ch ra vào. lúc nào
cũng mảnh khnh.ai biết chị quên đâu

vẫn thương anh chiếc tu. bi nhúm
thuốc quen mùi.như xưa ngi Pagode
Sàigòn chiều mưa mau. chiu Cali.
gió lạnh. không ra quán cùng nhau  
anh nói nay đau nhiều. mt còn kém
thêm nữa. các bn ngi đây chơi
ký tặng người b sách. cm sách mà [1]
ng rưng .biết nói gì hơn na. hình
như Anh Ngc hát mt bn gì rt xưa ...

anh còn giữ giàn máy tt. tiếng rt là fidèle
những ca khúc ca anh vn nghe Khánh Ly hát

người ngi bên ca s. nhìn mãi xung mi ngày
chiều ngi  Starbucks cùng Phùng Nguyn. nh anh 


Virginia, July 16, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyễn Đình Toàn – Tiểu thuyết 1- Tiểu thuyết 2
Người Việt xuất bản 2014


- Đinh Cường- Nguyễn Đình Toàn 
Santa Ana - California July 4, 2014
( ảnh Nguyễn Đình Thuần )


- Bìa truớc sách Nguyễn Đình Toàn

- Bìa sau sách Nguyễn Đình Toàn 

- Chữ ký tặng của Nguyễn Đình Toàn 


- Phùng Nguyễn - Đinh Cường
Starbucks Coffee - Burke July 16, 2014
(ảnh Quang Nguyễn )