Monday, July 14, 2014

859. Thơ ĐINH CƯỜNG Vừa qua chiều San FranciscoGolden Gate Bridge ( San Francisco) - Ảnh internet
Ngồi trong chiều mưa giông
nhớ gió qua vùng Vnh
gặp bn bè xa xưa
gió thổi bay tóc bc

apartment Duy Thanh ở
có tuổi hàng trăm năm
trưa do ph cùng nhau
có Nhã Ca lên nữa

gặp li Vương Ngc Minh
vui biết bao đã b
những chiếc lá cn sa
đêm nào cũng vấn hút

ngày nào cũng có thơ
nay chụp hình rt ti
những bc tranh sc nét
như dc đng San Fran.

bạn thành người lang thang
cho giấc mơ ngh thut
nhớ sao anh Bùi Giáng
ngó phố th mơ màng [1]

vừa qua chiu San Fran.
nhớ mây nhiu quá đi
bây giờ tri đã ti
rừng sm màu mưa giông …

Virginia, July 14, 2014
Đinh Cường
[1] Bờ lúa – Bùi Giáng

- Vương Ngọc Minh - Đinh Cường - Nhã Ca
San Francisco , July 10, 2014
( Ảnh VNM )


- Duy Thanh - Đinh Cường - Nhã Ca 
San Francisco, July 10, 2014
( Ảnh VNM )