Wednesday, July 2, 2014

844. Thơ ĐINH CƯỜNG Lại thử ghi chú bức tranh mới vẽ xong


Ảnh PCH - July 2014Bóng ngựa hồng phía sau
như mùa hè đang tới
người áo dài xanh non
thuở nao trong Thành Ni

một n hng thm đ
nhớ câu Gaston Bachelard:
elle est rouge la petite
fleur bleue! đóa hoa xanh
bé bỏng kia màu la rc !

kỷ nim là tro than
cũng có khi ấm li
mai rong chơi xa ngái
năm giờ bay bnh bng

lại mây.nhiu mây trng
cả cánh đng mênh mông...


Virginia, July 2, 2014
Đinh Cường

- Bòng ngựa hồng 
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in 
dinhcuong 6 - 2014