Wednesday, July 2, 2014

842. Thơ ĐINH CƯỜNG Những đường banh như những vần thơ


Ảnh internet


gởi Đặng Tiến


Thì thôi đội Mỹ thua rồi
Belgique ăn hai một đã đời trận banh

Đặng Tiến “meo” rủ qua chơi
để cùng xem trận cuối cùng cho vui
nhà mới dọn gần gare thôi
sông Loiret có chảy xuôi ngang về ?

bài gì bạn viết mới khoe
viết về thi pháp túc cầu quá hay

những đường banh như kẻ tơ
bật tường ngắn gọn. là thơ chứ gì

thế nào cũng đi Paris
thế nào cũng xuống gare gần nhà bạn thôi …

Virginia, July 1, 2014 Đinh Cường


- Sông Loiret
trước mặt nhà ĐT, Orléans 2010
( ảnh ĐC )

Đặng Tiến – Đinh Cường
bên sông Loiret, Orléans 2010

Tim Howard cản phá cú dứt điểm của một cầu thủ Bỉ - Ảnh: Reuters