Tuesday, July 1, 2014

841, Thơ ĐINH CƯỜNG Thử ghi chú tranh vừa vẽ xong


ĐINH CƯỜNG
Thử ghi chú tranh vừa vẽ xong


Chút mây trắng toát bên thềm cửa
và dáng ai ngồi trong tịnh yên
với bông hoa cỏ tay hờ hững 
như nguyện thầm câu Kinh Kim Cang

và gót chân trần như muốn thả
ao xưa làm động vạt bèo xanh
một chút tím chiều trên mái tóc
khăn voile ửng mấy đốm sầu đông...

Virginia, June 30, 2014
Đinh Cường


- Đồi hoa quỳ vàng 
sơn dầu trên canvas 30 x 30 in  
dinhcuong 6 - 2014

- Tịnh Yên
  sơn dầu trên canvas 30 x 30 in
  dinhcuong  6 - 2014