Sunday, June 22, 2014

824. Thơ ĐINH CƯỜNG Mây bay đi


ĐINH CƯỜNG
Mây bay đigởi Phạm Cao Hoàng
và Nguyễn Minh Nữu


Tôi biết bạn tôi cũng ngẩn ngơ
ai ngờ chỉ nửa phút nữa mà vô
ở phút 95 Portugal gỡ 2 đều
khi trước đó vừa reo hò Dempsey
làm bàn cho Mỹ thắng lại 2- 1

có chút gì đó xem Mỹ như đội nhà
tự nhiên vậy thôi. không hiểu sao

như khi trưa người bạn cũng nói
ba người bạn đi ăn trưa cùng nhau
thay vì hẹn chiều. để xem đội Mỹ đá
một trận banh chong mắt coi thật đã

để rồi ngẩn ngơ ôi chao là ngẩn ngơ
cứ tưởng chắc bắp rằng đội nhà đã thắng
ngồi lặng im hoài trước sân cỏ vắng
và rồi ô kìa mây. và mây bay đi …

Virginia, June 22, 2014
Đinh Cường Photo by PCH – June 2014