Saturday, June 7, 2014

801. Thơ ĐINH CƯỜNG Về từ quán muộn. nhớ Lữ Quỳnh


Pho to by PCH - May 2014
Người ngồi. quán muộn. khách thưa
chín giờ đêm. trời vẫn sáng vừa lối đi
về cùng trăng mọc. chim kêu
tiếng nghe xa. động cánh bèo dưới khe

bạn giờ đêm hái giấc mơ
mộng du qua mấy bến bờ sương giăng
có khi nào thấy vầng trăng
từ khi em là nguyệt. là Sơn đó Quỳnh [1]

còn gì chăng một chút tình
người từ quán muộn băng rừng về thôi
còn gì chăng một chỗ ngồi
đêm đêm gõ phím mấy lời cho nhau…

Virginia, June 7, 2014
Đinh Cường

[1] Nguyệt Ca – Trịnh Công Sơn 1972
từ khi em là nguyệt trong tôi có những mặt trời

 - Lữ Quỳnh - Trịnh Công Sơn 
( ảnh tư liệu DC )

- Đinh Cưòng - Trịnh Công Sơn - Siphani - Lữ Quỳnh
( ĐàLạt- ảnh tư liệu DC )


NGUYỆT CA