Monday, June 2, 2014

790. Thơ ĐINH CƯỜNG Đi dưới bầu trời nhiều mây


ĐINH CƯỜNG
Đi dưới bầu trời nhiều mây


Những ngày này tôi vẫn đi
dưới bầu trời nhiều mây
nhiều mây chim bay không nổi
câu thơ của Phạm Công Thiện
tôi vẽ thành tranh trên giấy plast.
bày ở Huế và Đàlạt. không nhớ
ai mua. không biết nó nằm ở đâu

nếu còn Phạm Công Thiện sẽ
mua tặng một cartouche thuốc
Pall Mall. Thiện không biết mua
khi gặp nhau ở Cali. Thiện nhờ
tôi đi tìm mua cho Thiện một gói

vậy mà đã hơn hai mươi năm
từ khi Ngày Sanh Của Rắn ra đời
Trần Thị Loan có học vẽ tôi hồi
ở trường Đồng Khánh cảm hứng
vẽ riêng cho tập thơ. nét cũng lạ

những ngày này tôi đi dưới bầu
trời nhiều mây. mây trên cánh rừng
Scibilia. làm nhớ mây trên Dran
ta ôm trời và ngủ cùng mây
khi thức dậy ra dòng suối nhỏ
soi mặt mình như con thú hoang

những ngày này ngồi vẽ mải miết
hai bàn tay. áo quần lấm lem …

Virginia, June 2, 2014
Đinh Cường 


- Phạm Công Thiện Ngày Sanh Của Rắn
Trần Thị Loan minh họa - Trần Thi xb   
California 1988


- Đinh Cường - Phạm Công Thiện
Santa Ana - California, 1989


 
- Nhiều mây chim bay không nổi
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
dinhcuong 2013