Monday, June 2, 2014

789. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Bạn bè. tranh tối. và sáng
Photo by PCH – May, 2014
khi về trân trọng anh em
bằng hữu một dúm bạn bè nghìn cân
mà đời dẫu có phù vân
mây còn chuyển hóa lập phân tình đầy
hôm qua thấy bạn rất gầy
mà mình bộ nhớ lóng rày không yên
thoạt hình.  nhớ nhớ quên quên
bánh xe lãng tử qua miền thùy dương
đóa chiêm bông nghệ rất vàng
dưới sâu cồn vực lên ngàn bãi xanh
đời chiều vẫn cứ loanh quanh
gặp hôm nay đã.  mai đành chia xa
bạn ơi.  sương nắng đã già
còn nhau một bản tình ca cuối mùa


hoàng xuân sơn

2 juin 2014