Tuesday, May 27, 2014

780. Thơ ĐINH CƯỜNG Thay lời cám ơn Hoàng Quốc Bảo khi nhận Khúc Vô Thanh [1]ĐINH CƯỜNG
Thay lời cám ơn Hoàng Quốc Bảo
khi nhận Khúc Vô Thanh [1]


 
- Bìa trước tập Khúc Vô ThanhNhư sóng, còn xao mãi với dòng sông
như Huyền Chiêu nói sáng mai thức dậy …


Và tôi viết những dòng này. cám ơn một
Khúc Vô Thanh.tập nhạc kèm CD anh gởi
từ ngày nghe Tịnh Tâm Khúc đến nay đã
hơn ba mươi năm. chưa một lần gặp nhau 

mà sao như thân thiết quá. có phải vì tiếng
hú của Ngài Không Lộ. hữu thời trực thượng
cô phong đỉnh. trường khiếu nhất thanh hàn thái hư [2]
hay tiếng gọi đò của Quách Tấn . nửa đời gió mây
chìm bóng mộng. gọi đò một tiếng lạnh hư không

bây giờ anh là Không Hư – Hoàng Quốc Bảo
ở Hải Ngạn Am, Oceanside, California
nhìn mấy nét Đỗ Hồng Ngọc vẽ anh trong đêm
ở quán Thềm Xưa – SàiGòn năm nào như nhìn
ảnh anh ngồi cùng Thầy Tuệ Sỹ trên mỏm đá

mà sao như có mình quanh đó.và lần Thân Trọng Minh
kể Hoàng Quốc Bảo về ghé thăm. là đủ.
xin muốn được gởi tặng anh một Surangama
để được hòa cùng  hình tượng âm nhạc Apsara

âm nhạc  Hoàng Quốc Bảo tôi nghe. an nhiên
buổi chiều lại đi bộ đằng sau cánh rừng. chim hót …


Virginia, May 27, 2014
Đinh Cường

[1] Khúc Vô Thanh – Hoàng Quốc Bảo – 2014
Tập nhạc và CD

[2] Ngôn Hoài – Không Lộ
Leo lên đỉnh gió bốn bề
Hú dài một tiếng lạnh về hư không
( Võ Đình dịch )- Bìa sau với ảnh Hoàng Quốc Bảo- Chữ ghi tặng của tác giả


- Hoàng Quốc Bảo - Đỗ Hồng Ngọc vẽ