Monday, May 26, 2014

779. Thơ ĐINH CƯỜNG Mấy câu ghi trên napkin khi chiều ở Starbucks phone Phạm Cao Hoàng không có


Starbucks in Burke, VA – Photo by PCH Hết cuối tuần dài. bỏ lại biển
sóng vỗ buồn theo em bước chân
con chim bói cá nhìn chăm chỉ
như anh ngồi nhìn chăm trước sân 


Virginia, May 26, 2014
Đinh Cưòng - Chim biển 
sơn dầu trên giấy cứng 14 x 18 in 
dinhcuong 2004
( coll. Dr. Lưu Trọng Cao Nguyên - California )- Trái banh thời tuổi dại
sơn dầu trên canvas 60 x 80 cm
dinhcuong 1974