Thursday, May 1, 2014

732. Đặng Châu Long đọc “Bàn tay nhỏ dưới mưa”

Đặng Châu Long
đọc “Bàn tay nhỏ dưới mưa”
bàn tay nhỏ và con tim lớn

bàn tay nh

con tim l
nKhi mt người chết đi, anh ta nm trong tay 
ch
 nhng gì mình đã cho đi khi còn sng.
Jean Jacques Rousseau
“T
t c đã đến, đã hin hu, ri ra đi. T xóa nhòa theo tiếng th rì rào ca bin c”.


Dòng ch trên trang đu chương khi nhp ca quyn truyn Bàn Tay Nh Dưới Mưa ca Trương văn Dân đã gom gn chung cuc ca mt tp truyn dày trên 400 trang viết. Đnh mnh đã được ch ra ngay t trang viết đu tiên. Nhng trang tiếp sau là nhng cơn mưa đi mãi tuôn trên bàn tay nh, không che đ thân phn người.

Hình
nh mt thiếu n mong manh chiếc áo choàng, khoanh tay dõi ngóng trước bin tràn mây xám, trên bìa sách như hình tượng mt cõi sng bt toàn. Nhng du êm, nhng cung n bin đi luôn không nm trong s đoán đnh ca nhân gian.

Tôi đã b
 cun hút theo dòng hoài nim ca người yêu nàng Gm  chương Du chân trên cát và ch đi phơi tri ni nim.  Đọc tiếp