Wednesday, April 30, 2014

731. ĐINH CƯỜNG Ghi thêm về mưa cuối ngày


ĐINH CƯNG
Ghi thêm về mưa cuối ngày

- Tiếng kèn đồng
sơn dầu trên giấy
dinhcuongMưa quá
chiều ngang
thung lũng thấp

ướt ống quần
xăn lên
gang tay

cởi áo coat
che đầu
đi tiếp

đến nơi
góc ấy
đã người ngồi

kêu ly trà xanh
qua góc khác
gần tiếng
kèn đồng hơn
ai thổi hay

kèn đồng
kèn đồng
tiếng thổi buốt

và ánh điện vàng
soi bóng tôi
bóng tôi
hay bóng người
xa khuất

chiều mưa
quá mạng
về không xong

mở phone
định kêu phạm
cao hoàng lại

mới hay hoàng
không lái xe
như tôi .

Virginia, Apr. 30, 2014
Đinh Cường


- Tiếng kèn đồng 2
sơn dầu trên canvas 16 x 29 in
dinhcuong

- Hợp tấu kèn đồng 
sơn dầu trên canvas 16 x 20 in 
dinhcuong