Friday, April 25, 2014

719. Thơ ĐINH CƯỜNG Rừng mưaĐINH CƯNG
R ừ n g  m ư aẢnh: internet
Rừng mưa mù mịt người đi vội
như có con bò nơi ngã ba
con bò thảnh thơi nằm nhai cỏ
như không biết mưa chiều Kado

chiều mưa Burke nhớ chiều mưa
ôi những chiều mưa xưa Kado
đường đất đỏ về sâu trong núi
đôi bốt nhựa đen lấm bùn cao

rừng mưa đi bộ về đi mau vừa đi
vừa nhớ vùng đồi núi mưa rất buồn
có một thời cứ hoài trong tịch lặng
hay huýt sáo vết thù trên lưng ngựa hoang [1]

chiều mưa rừng sắp qua đêm tối
một người ngồi nghe quạnh hiu
tiếng chim hót nghe chừng ướt lạnh
nghe chừng có tiếng bạn về thăm …


Virginia, Apr. 25, 2014
Đinh Cường

[1] Nhạc Ngọc Chánh - Phạm Duy viết lời

- Đêm thắp nhang ngoài trời mù sương 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
dinhcuong

 
- Dạ khúc miền đồi núi 
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
dinhcuong