Wednesday, April 23, 2014

715, Thơ ĐINH CƯỜNG Ngày gió


ĐINH CƯNG
N g à y  g i ó

 
- Sáng mát trong 
sơn dầu trên canvas 24x 30 in 
dinhcuongVùng tuổi xanh thoảng bay như gió
ngày rồi qua tháng năm đâu ngờ
( Trịnh Công Sơn - Khói trời mênh mông )


Ngày gió cánh rừng như muốn nói
đừng ra con suối nhìn hoa trôi
tôi cũng nằm im vì dị ứng
nên hoa cứ theo suối về xuôi

mùa xuân cánh rừng trứt nhựa mới
lá xanh um ánh dưới mây trời
tôi dậy nhìn ra: bản hòa tấu
gió và rừng dìu nhau reo ca

ngày gió ru một người nằm bệnh
cứ cho là bệnh vì phấn hoa
cám ơn nguyễn âu hồng mách mẹo
uống mật ong với trà nóng đỡ ghê

nên ngồi dậy gõ mấy dòng này gởi
cho mỗi ngày bè bạn có tin nhau
nhớ nguyễn xuân hoàng còn nằm rehab
bạn giải phẫu rồi mà vẫn nhức đau …


Virginia, Apr. 23, 2014
Đinh Cường


 
- Mùa xuân 
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in 
dinhcuong