Monday, April 21, 2014

711. Thơ ĐINH CƯỜNG Dị ứng phấn hoa


ĐINH CƯNG
Dị ứng phấn hoa


-Khăn tím
Sơn dầu trên canvas 16 x 20 in
dinhcuongCố ngủ, mong thay được mộng mới,
Đỡ thiu hồn rữa những tiền sinh.
( Tô Thuỳ Yên )


Và phấn hoa vàng dị ứng ta
ngầy ngật nằm. trưa nắng vỡ òa
nắng mùa xuân thắm. rừng xanh lá
lạ chưa. mới mùa đông nhánh trơ

lạ chưa. cứ mùa này là dị ứng
mắt cay dụi. như nhìn không ra
mà uống thuốc vô là muốn ngủ
cầu cho ngủ được như đêm qua

một người đã nhiều năm mất ngủ
thấy đêm rọi miết bóng trăng tà ...


Virginia, Apr. 21, 2014
Đinh Cường


-Mùa xuân
Sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong