Monday, April 21, 2014

710. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Chuyện thường
                              
nh Cao Xuân Huy


hôm qua thy bn v cưi
cng ly mt cái hi đi ra răng?
thì đi vn sng nhăn răng
t bn đi mt nhì nhng ti lui
bun.  thì c nhe răng cưi
mà vui cũng đã l rơi trùng trùng


hoàng xuân sơn
tháng ba mười bốn