Monday, April 14, 2014

699. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều gió, trăng rằm


ĐINH CƯNG
Chiều gió, trăng rằm

-Bóng trăng
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
dinhcuong


để nhớ anh Võ Đình


Chiều gió trăng rằm không lung lay
vầng trăng lên sớm trắng tinh bày
để đêm tối xuống vàng vành vạnh
ngửa mặt nhìn trăng bóng mẹ đây

ngửa mặt nhìn trăng sao lớn quá
không như trăng khuất ở quê nhà
mấy ngọn cau cao che mất nửa
nửa vầng trăng mà sao như thơ

trăng sáng sân vờn đôi bóng cau
ngồi đây mà gửi nhớ phương nào [1]
ở phương trời ấy rằm nhang khói
còn vờn bay trên mấy chiếc am

am xưa bờ giậu về qua ngõ
trăng khuya heo hút bóng cổ thành
chiều nay sao gió không ngừng lặn
và ánh trăng rằm không nói năng...


Virginia, Apr. 14, 2014
Đinh Cường

[1] Cố Quận – Quang Dũng 

-Bóng trăng phố cũ
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong
(coll. Huy Tưởng)