Friday, March 14, 2014

.639. Thơ ĐINH CƯỜNG Rừng đầy cành khô rụng
Photo by PCH - December 2013Ngày nắng lên sau trận gió lớn
cơn bão rớt đi qua. tôi đi dưới
muôn cành cây khô rụng
nhớ sao những em đi mót củi

từ sáng tinh mơ lên phía núi
Ngự Bình. chiều về với gánh
củi thông khô. mẹ ngồi nấu
cơm bếp rạ. khoai lùi thơm phức

nhớ những chiều mưa ẩm mục
những chiều mùa đông Huế
cơm chỉ có muối mè muối sả
bạn bè vẫn ghé ăn khen ngon

vẫn đi mua cho được rượu Làng Vân
Sơn uống say rồi Sơn nằm ngủ
trưa đi dưới rừng đầy cành khô rụng
lại nhớ toàn chuyện gì đâu …


Virginia, Mar. 14, 2014 
Đinh Cường


 
Trái tim mùa đông
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường


 
Trịnh Công Sơn tự họa
sơn dầu trên canvas 20 x 20 in


Phố mùa đông
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường