Wednesday, March 26, 2014

667. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhận @ và ảnh bạn gởi từ Huế chiều naySông Hương  (Nguồn: Wikipedia)
Nhận @ kèm ảnh Lữ Quỳnh
Bửu Ý ơi  gặp bạn mình vui chưa
Heineken mấy chai vừa
thêm hai ông Tây nữa cùng tên ở nhà [1]

quán này ở ngã ba ra
cửa Thuận An. xưa chúng ta hay về
biển giờ mồ mả lớn ghê
cả làng chài đi. con cháu về xây lăng

nhìn ảnh bạn. nhìn bóng đêm
gió qua từng trận. rừng thêm mịt mùng
nơi xa này. ngồi ung dung
gõ đoạn ghi. tiếng động rùng ngón tay

gọi là mình vẫn còn đây
như Huyền Chiêu nói. sáng ngày viết thêm …[2]


Virginia, Mar. 26, 2014
Đinh Cường

[1] con trai Bửu Ý và con trai Lữ Quỳnh
     cùng tên ở nhà là Tây

[2] chị Huyền Chiêu ở Ninh Hòa @ nói đại ý :
     đọc mấy đọan ghi DC ví như một người
     mỗi ngày sáng ra thấy mình còn thở thì ghi tiếp ...


Lữ Quỳnh - Bửu Ý - Vĩnh Pháp (Tây) - Phan Triều Giang (Tây)
Quán Ngọc Anh - Vỹ Dạ, Huế

Lữ Quỳnh  -  Bửu Ý
Huế, 26.3.2014