Sunday, March 23, 2014

660. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài tặng Thành TônẢnh: internetChủ nhật nào cũng hỏi thăm nhau
sáng ra phone bạn gọi từ Santa Ana
sức khoẻ nhau hỏi hàng đầu
rồi qua hỏi sách có quyển gì hay không

bạn người mê sách từ lâu
quyển nào quý hiếm đóng, khâu rất tài
vẽ chân dung bạn, mũ xanh trời
pha sao ra xanh biếc. sáng ngời sắc xuân

mắt lim dim ý thơ chừng
Khuya, mưng máu chậm. Tình, bầm tim mau [1]
chủ nhật nào cũng thăm nhau
cám ơn tình bạn còn đâu mấy người …


Virginia, March 23, 2014
Đinh Cường

[1] Thành Tôn – Nói với cô bé ngồi quán
Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008
( trang 629 )- Phác thảo chân dung Thành Tôn 
  mực đen màu nước trên giấy 
  dinhcuong 3. 2014


- Cà phê mùa đông 
sơn dầu trên bố 24 x 30 in 
dinhcuong


- Cô bé 
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong