Saturday, March 22, 2014

659. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lục bát tháng 3.2014
 


                  ở trần gian thường đôi co
                 lết xuống địa ngục hết trò lung lăng

chưng

tìm về cây cỏ hàng ba
khi không níu áo sa đà suối sông
đã khô cạn kiệt cánh đồng
tình đời.  sấm nộ.  cơn dông bão rầu
người đâu xe đâu tuôn đâu
mũ đâu đội mãi trên đầu mũ ơi
phừng phừng một bữa nắng nôi
rưng rưng một dải núi đồi rưng rưngdiện

tháng 3 lạnh.  xuân chửa về
bỗng nghe giật gió.  từ tê tái.  hồn
tháng 3.  thèm một nụ hôn
của thời cháy bỏng.  bồn chồn.  hanh xưa
tiếng môi ngon.  giữa nắng.  vừa
miếng tươm mật ngọt.  miếng trừa yêu sâu
cái vuốt ve chợt nhiệm mầu
mà rồi tháng lạnh.  mùa ngâu lại gần
năm luồn.  đáo tiệp thu phân
bỗng dư một chút sinh phần cỏ hoa
bây giờ tràng hạt tháng 3
chuỗi sương lạnh biếc ngân hà tím saolãnh

lạnh lẽo tôi
                  nồng nàn em
chúng ta thức đủ trăng mềm sóng thưa
lời trách cứ cũng như thừa
lời yêu thương chẳng đếm đo được lòng
         con đường vô vị cong cong

chỉ trỏ vào hàng ghế câm
bỗng nhiên nhớ một nụ mầm trổ hoa
em ngồi đấy.  từ xưa.  giờ
mà rồi đi biệt chỗ ta hẹn cùng
em thùy dương.  em.  mông lung
tỳ lưng phướn ngả một vùng y sapark

khi rừng ôm lục xanh cây
quàng vai bỗng nhớ hương bầy đàn xưa
khẳng khiu cành níu xuân
                                             vừa
lấn qua đông tái
chút mùa của ni
khỏa thân trên má đương thì
mùi hương giú kín từ bi thực phồn
cây rừng.  và lá vô ngôn
trần vai lạnh mấy sắc ròn thị phiHoàng Xuân Sơn


6 5 8