Saturday, March 22, 2014

657. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Còn anh ở lại
Rừng đước Cà Mau (Nguồn: internet)Em về quê mẹ:Cà Mau
Còn anh ở lại. Cơn đau cháy lòng
Gió chiều thổi ngược bờ sông
Cò bay trắng khắp cánh đồng chiều nay

Tiễn nhau không nắm bàn tay
Mà sao trong mắt cay cay chuyện buồn
Trăng rằm mọc phía Hàm Luông
Bóng em đã khuất con xuồng chao nghiêng

Ngược xuôi đi lại trăm miền
Nhớ bông điên điển bên triền giồng Trôm
Đã qua thời của đạn bom
Đêm đêm ngồi đếm những chòm sao thưa

Cầu treo lắc lẻo nắng mưa
Ba năm đi sớm về trưa một mình
Chiều ơi gió thoảng hương tình
Bay trong mùi rạ giật mình nhớ em

Trần Vạn Giã


6 5 7