Friday, March 21, 2014

656. Thơ ĐINH CƯỜNG Chào những bông focus như báo hiệu mùa xuân đang đến


ĐINH CƯỜNG
Chào những bông hoa focus
như báo hiệu mùa xuân đang đến

-Nắng vàng
sơn dầu trên giấy
dinhcuongMấy bông focus đầy sân trước
như nở nụ cười đón nắng xuân
người vẫn đi bộ ven rừng ấy
tiếng chim quen hót ở đâu gần

quạ đen cũng về nhiều vô kể
con nào con nấy đi ung dung
như nói rằng ta tìm kiếm mãi
chưa ra miếng mồi nào ngon

người vẫn ven rừng. con suối
chảy. nước trong veo. mấy bụi
daffodils vàng đã nở. nhớ sao
đọc truyện Nguyễn Âu Hồng [1]

mùa xuân ánh nắng tươi. bạn gởi
carte postale từ Aix en Provence [2]
quán cà phê lề đường đông quá đỗi
chiều đi bộ về lấy thư vô mà vui ...


Virginia, March 21, 2014
Đinh Cường

[1] Lá Daffodil thắt bím
tập truyện Nguyễn Âu Hồng
Thư Ấn Quán sẽ xuất bản

[2] Đặng Tiến - Minh Nguyệt về
thăm cháu Nhất Lập dời về dạy ở vùng này


- Hoa focus
ảnh internet

- Carte postale Aix en Provence