Wednesday, March 19, 2014

652. Thơ ĐINH CƯỜNG Đọc vài trang sổ tay của Thanh Tâm Tuyền trong tù. thầm nhớ anh ngày anh mất 22-3


ĐINH CƯỜNG
Đọc vài trang sổ tay 
của Thanh Tâm Tuyền trong tù.
Thầm nhớ anh ngày anh mất 22.3.

Thanh Tâm Tuyền
Nguyễn Thuyên vẽ 1976Bố nhớ Thảo. nhớ cây vĩ cầm bỏ xó của Thảo [1](TTT)

Đọc Sổ Tay anh mà nao lòng
sổ tay của một thi sĩ qua các
trại tù cải tạo từ Nam ra Bắc
sổ tay của một chủ nhật khác
đây chính là một chủ nhật khác

thật vậy đâu còn ngồi uống rượu
ở l’ Eau Vive – Đàlạt. nơi các
người nữ tu dòng khổ nhục. mặc
đẹp như các chiêu đãi viên
nơi mỗi bàn ăn là một bông hồng

thời anh dạy chiến tranh chính trị
đàlạt. viết tập truyện trong không
khí của mùa hè nóng bỏng chiến tranh
trên thành phố cao rực rỡ rét mướt [2]

rực rỡ một chuyện tình của Kiệt
nay l’Eau Vive đã mất dấu. anh
đã mất dấu. Đàlạt. nơi chốn đó
làm sao mất dấu con đường Rose

làm sao quên người họa sĩ bên hồ
Mê Linh. nay mặt hồ cũng đã lấp.
chiều mưa. ngồi nhớ anh 8 năm ngày mất
rừng lặng im không nói không rằng…

Virginia, Mar 19, 2014Đinh Cường

[1] Sổ Tay trong tù của TTT
(tư liệu DNM)

[2] Một chủ nhật khác
Thanh Tâm Tuyền
Cơ sở xuất bản Văn – 1983


 
Bìa tập truyện Một Chủ Nhật Khác


Sổ Tay TTT
trong tù (tư liệu DNM)