Saturday, March 15, 2014

642. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi cho ngày sinh nhật cháu Như Thơ mười một tuổi


Ông nội vẽ cho cháu postcard
thật đẹp kèm theo gói quà con
búp bê cháu thích. mười một tuổi
rồi. mới đó. ông nội còn nhớ rõ

lúc cháu ba tuổi dẫn cháu đi chơi
ven đường nhựa nhỏ sau rừng
đường lăm dăm. trợt chân cháu té
tươm máu đầu gối chân. ông nội

hoảng. bồng nhanh chạy về nhà
rửa vết thương băng bó lại
sau đó còn vết sẹo nhỏ. cho tới
hôm nay. tám năm rồi còn nhớ

khi sáng ông nội hỏi. cháu đưa
đầu gối ra. hai ông cháu cùng cười
cháu chỉ một bông cỏ. nói spring
symbol. mùa xuân đem nắng đến …

Virginia, Mar. 15, 2014
Đinh Cường


 Như Thơ 11 tuổi
phác thảo chì đinhcường

Hoa đỏ - Tranh màu nước Như Thơ