Wednesday, March 12, 2014

634. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều nay gió lớn có con chuồn chuồn tấp đậuChuồng chim  - Photo by Duyêncon chuồn chuồn lá mạ
từ đồng cỏ mùa xuân
bay suốt qua mùa hạ
rồi trở về mùa đông
( Trần Tuấn Kiệt )


Ta ở Miền Đông chịu vậy thôi
bên Chicago đang tuyết trắng trời
Toledo ngày nay các nơi đóng cửa
chị được nghỉ ở nhà đọc sách bưa

Virginia đang từng cơn gió lớn
ảnh hưởng bão sắp kéo ngang qua
gió quá lớn con chuồn chuồn tấp đậu 
vội lấy máy hình chụp. scan chị coi

cũng như bên Duyên chụp hình
mấy bữa. mấy bữa con chim đỏ về
quanh mấy chuồng gỗ ngoài sân
ngoài sân tuyết. Michigan cũng tuyết

thì ra phía chúng ta. New York
cũng tơi bời. gió và tuyết. New Jersey
cũng vậy. Trần Hoài Thư cào tuyết mệt chưa
đây đang gió lớn. gió rạp cây rừng

gió rạp con chuồn chuồn. cao quá
tôi cứ nhìn chăm chăm tôi cứ sợ...
hãy bay đi núp nơi nào. cho qua cơn bão
xong lại bay về. cho tôi nhớ ngày xưa…


Virginia, March 12, 2014
Đinh Cường


 
Chuồn chuồn tấp đậu chiều gió lớn
( ảnh DC. Mar. 12, 2014 )

 
Thiếu nữ và đàn violoncelle
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in
đinhcường