Wednesday, March 12, 2014

633. Thơ THANH HỒ TRÊN SÔNG NHỊ NGUYỆT/NHỚ
Ảnh: Mũi Cà Mau - Nguồn: WikipediaTRÊN SÔNG NHỊ NGUYỆT

Trên sông Nhị Nguyệt xuôi dòng
Năm Căn, Đất Mũi trải lòng mênh mông
Một đời có có, không không
Ai xui ta ngợp bến sông quê người.


NHỚ

Bỗng dưng lại nhớ rất nhiều
Nhớ cái đáng nhớ nhớ điều đã quên
Ni nhớ không tuổi không tên
Cứ ngấm vào dạ ủ nên men buồn.

Thanh Hồ6 3 3