Sunday, March 9, 2014

628. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều chủ nhật- Bước qua đá tảng - minh họa dinhcuong gởi căn nhà ngói đỏ,


Cám ơn người bạn một thời
Don Juan của tôi. nay nằm bệnh
những cơn đau nhức ở cột sống
đau nhức lắm. mà đã ngồi gõ
đoạn thơ sáng thứ sáu. nhớ, nhớ, nh, ớ
nhớ không thể tưởng

có lẽ vì đọc thấy tên Scibilia
tên một cánh rừng làm bạn nhớ
Oriana Fallaci người nữ ký giả một thời
của những tin tức chiến tranh Việt Nam 
lấy từ Phạm Xuân Ẩn, từ Trần Đại Minh
từ Huỳnh Văn Phẩm... hay quần tụ ở Givral
bên kia đường là Hotel Continental

và bên La Pagode là nơi quần tụ anh em
văn nghệ. nhớ có những ngày
một ông tướng hay đến đứng bên quầy
chửi một tràng bằng tiếng Pháp
người ta nói ổng quẫn trí ...

khi những trận đánh ác liệt ở An Lộc
ở Khe Sanh ở Kontum... vẫn còn đang tiếp tục
tôi có người em rể: trung úy Vĩnh Trai
chết mất xác trong trận đánh  An Lộc
đến nay em gái tôi chỉ biết lấy một ngày
cuối năm làm ngày giỗ. biết đâu
thời của internet có người đọc được
mấy hàng này mà mách cho biết tin thêm...

vậy đó Hoàng ơi. xót xa vô ngần
khi đọc đoạn thơ bạn về những người thân
dù chiến tranh đã đi qua. đi qua. tưởng đã đi mất
nhưng mãi còn là những vết thương
không biết bây giờ Oriana Fallaci nơi đâu
Arnaud de Borchgrave của Newsweek nơi đâu.

thời của chúng ta ba mươi tuổi. Sàigòn
cũng hay ra ngồi Givral ra ngồi La Pagode
để hôm nay có lẽ vì tên cánh rừng Scibilia
mà Hoàng nhớ lại. Oriana Fallaci  Oriana Fallaci
những đoạn thơ biết đâu làm bạn nguôi cơn đau
và để biết cho chúng ta còn đang trên mặt đất…

Virginia, Mar. 9, 2014
Đinh Cường


- Thiếu nữ và hoa xuơng fồng 
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
dinhcuong 


- Chân dung trán đầy lửa 
sơn dầu trên giấy 16 x 16 in 
đinhcuong - Rừng Scibilia một ngày tuyết
Photo by PCH – February 9,  2014