Friday, February 28, 2014

609. Thơ ĐINH CƯỜNG Tĩnh vật ly cà phê và những người bạn- ngõ vào Le Café des Artistes - Les Étangs de Ville d' Avraytờ lịch cuối tháng  hai
ngày này sinh nhật bạn
sáng dậy gọi phone về
Sài Gòn chiều thứ sáu

nhờ Diệu thắp cây nhang
nói anh Quỳnh mới gọi
như vậy hai cây nhang
thay hai ly Chivas...

Paris hai người bạn
cũng hẹn nhau café.
Le Café des Artistes
ở Ville d' Avray

bạn bè xa mọi nơi
ly rượu nào không rót
hỏi Diệu ai tới thăm
Diệu nói đà thưa thớt

sinh nhật Sơn hôm nay
có nắng vàng lên sớm
ra đi bộ rừng sau
đi bộ qua Starbucks

kêu ly dark regular
kêu thêm một ly nữa
để bên như tĩnh vật
ly-cà-phê-của-Sơn

và nhớ thêm Bửu Chỉ ...

Virginia, Feb, 28, 2014
Đinh Cường- tĩnh vật ly cà phê 
sơn dầu trên canvas 
Bửu Chỉ 

- hai người bạn ở Paris 
trước Le Café des Artistes