Tuesday, February 25, 2014

604. Thơ ĐINH CƯỜNG Tuyết lại rơi trắng trời sáng thứ baPhoto by PCH – Tuyết ở Scibilia, VA, February 2014


 
để nhớ mấy cánh hoa dại
tặng sinh nhật bạn những ngày gian khó


Tuyết buổi sáng rơi trắng trời như thế
và người vẫn đi qua cánh rừng thưa
mới vui với nắng một ngày ấm lại
hôm nay tuyết phủ lạnh buồn chưa

màu trắng ấy như màu cát trắng
bờ biển nào hoang vu nhất ngày xưa
bạn và tôi ngồi nhìn đêm tối xuống
sóng cứ đập vào ghềnh đá trắng phau

biển đánh bờ. xôn xao bờ đánh biển [1]
bạn đã mù khơi tôi biết tìm đâu
tôi cứ đi sáng mù mưa tuyết phủ 
cứ đi cứ đi về phía mịt mùng kia

và nhớ lắm mấy cành  hoa dại
không tiền mua bó hoa thiệt mừng nhau
nhớ sinh nhật bạn sau ngày khổ nạn
Quỳnh nói nhớ hoài dù bệnh hay quên …[2]

Virginia, Feb. 25, 2014
Đinh Cường

[1] Biển nghìn thu ở lại – ca khúc TCS 1999

[2] @ Lữ Quỳnh sáng nay nhắc lại
 mấy cánh hoa dại tôi đem đến
 tặng sinh nhật Trịnh Công Sơn
 28 tháng 2 năm 1977, và cùng ngồi
 uống rượu đế với nhau ở căn phòng sau
 nhà 11/ 3 Nguyễn Trường Tộ - Huế

 
- Chân dung Trịnh Công Sơn 
sơn dầu trên gỗ 8 x 10 in 
đinhcường

- Nostalgia 
sơn dầu Trịnh Công Sơn 

- Những cánh hoa dại 
ngày sinh nhật TCS - 28. 2 . 1977 - Huế
Bửu Ý - Lữ Quỳnh - Đinh Cường - Tôn Thất Văn - 
Trịnh Công Sơn ( say nằm )