Tuesday, February 25, 2014

603. Thơ LÊ KÝ THƯƠNG Tiếng chim / Mơ và mộng
Ảnh: InternetTIẾNG CHIM


Tiếng chim chiền chiện
Chao liệng trên không
Dệt lụa tơ hồng
Mùa xuân hiển hiện

Tiếng chim chiền chiện
Chao liệng trên không
Ru giấc mục đồng
Tơ trời phụng hiến

Tiếng chim chiền chiện
Nhỏ giọt chân kinh
Khắp cõi ba sinh
Hưởng đầy phúc lạc.MƠ VÀ MỘNG


Trên tấm bố trắng tinh
Giữa bốn bề sóng động
Tôi thấy hiện nguyên hình
Một thảo lư thơ mộng.

Lê Ký Thương


Tranh minh họa - Lê Ký Thương


 6 0 3