Sunday, February 23, 2014

599. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Lục bát ngàn ngày 6@8
10 nov . 2013

n ằ m  c h ú i

chúi lòn vào giấc canh khuya
không dưng bật dậy bóng chùa của ni
lắng nghe bông nhỏ thầm thì
mở ra vạn đại từ bi của lời
hồn vẫn nằm xác đâu nơi
cái bóng di chuyển ngoài trời thu sương
ngàn mai dẫn tiếp một đường
lửa nung quằn quại hay tuồng tích câm
vỗ về đời một tánh âm
nhu nhu vọng động vẫn lầm thầm nghe
bến đò nào trở thuyền ghe
xoay đầu định hướng cho về đất thơm
cứ đưa tay vẫy mộng thường
dẫu đi biền biệt cũng dường có đôi

có người bảo buồn đâm hơi
từ khi cuống rễ mặn ngời tóc tơ
tình vẫn đẹp như ánh tờ
có lăn tăn sóng có ngờ vực theo
thôi đừng trầm một tảng neo
bề gì đá cũng ngăn đèo tâm tri
đời sống đời sống có gì
triệu đêm mất ngủ vài khi mộng hờ
cánh tay trần lót dưới thơ
để nghe tê tỉ ngóng chờ lưng vai
để nghe tóc bết thở dài
vì trăng đã úa bên ngoài song thưa

chuyến xe đi một chỗ chừa
chừa quên một chỗ nắng trưa đồng hành
níu kéo gì ở thất thanh
phối âm đã lụy lũy thành đã cong
một dây tơ đã lạnh đồng
tiếng chuông thiên cổ đành dông bão tràn
cái diều bay lượn ngoài hang
sáo tức tưởi ngậm môi đàn vô âm
thôi vàng nguyệt đã treo cầm
trên cây thập tự gió bầm rượn tru
với mùa cung tiễn vi vu
đồi nương ở lại ao tù thiết thân


HoàngXuânSơn

5 9 9