Friday, February 21, 2014

593. Thơ ĐINH CƯỜNG Sáng dậy gõ mấy câu tặng Lữ Quỳnh trước khi bạn về Sàigòn


ĐINH CƯỜNG
Sáng dậy gõ mấy câu tặng Lữ Quỳnh
trước khi bạn về Sài Gòn


để cùng nhớ sinh nhật TCS


Mùa đông nắng kéo về trời
biển ôm cát lạnh nổi lời nhớ nhung
( Lữ Quỳnh )


Rừng sau đã tiếng chim về
mùa đông nắng hiếm thầm thì lá reo

sáng ngồi góc nhỏ nhìn theo
mấy con sóc chạy đã vèo vút cao

hôm qua còn trận mưa rào
tuyết tan xóa dấu chân nào ta đi

tháng hai ngày cuối làm gì
rót ly rượu nói Sơn về cho vui ...

Virginia, Feb, 21. 2014
Đinh Cường


- Ly rượu ngày sinh nhật 
sơn dầu Trịnh Công Sơn 


- Trịnh Công Sơn - Bửu Chỉ - Đinh Cường - Lữ Quỳnh - Đỗ Quang Em 
( studio DC, Tân Định 1985 )