Thursday, February 20, 2014

589. Thơ ĐINH CƯỜNG Khi nhận hình trong quán khuyaẢnh: sông Hàn  (Nguồn: internet)Đêm quán khuya, đêm không chịu trôi mau
(Trần Hoài Thư)


Quán khuya các bạn cùng ngồi
gió sông Hàn thổi quá trời phải không

bởi vì đâu dễ gặp nhau
người Seattle đến người từ Virginia

người từ Huế người từ Orléans
và người Đànẵng đón chào nhau quá tình

quán khuya rượu cạn chưa về
mai chia tay mỗi người đi phía mình

tôi ngồi đây như làm thinh
mà sao biết cả chúng mình vậy a

như Bùi Giáng nói vui thôi mà

Virginia, Feb. 19, 2014
Đinh Cường


Nguyễn Tường Thiết (Seattle) – Bửu Ý (Huế) – Nguyễn Tường Giang (Virginia) – Nguyễn Quang Chơn (Đànẵng) – Đặng Tiến (Orléans) - Quán khuya Đànẵng – Feb, 18- 2014