Monday, February 17, 2014

581. Thơ ĐINH CƯỜNG Bếp lửa đại ngànẢnh minh họa (Nguồn: internet)Đọc mấy chữ cuối
câu thơ Trần Vạn Giã
trên blog Phạm Cao Hoàng
vừa lúc nhận mấy trang scan
bản dịch Phùng Thăng
Anh Nga gởi. Anh Nga bắt
Bửu Nam ra thư viện làm
Bửu Nam hiền khô
Bửu Nam thi sĩ, hơn cả tiến sĩ
ngữ văn, đi dạy tận Cửu Long
sáng Cửu Long tối Huế ...

Anh Nga thì design giỏi
làm mấy bìa sách đẹp, làm bìa
tập thơ mình, làm bìa cho
tập sách Bửu Chỉ, Ngô Kha
cả bỏ công sưu tầm những bài hay
cũng hơn cả tiến sĩ
ngành Khoa học Ngôn ngữ
dạy tiếng Pháp giỏi và nghiêm
sinh viên sợ
viết tập tản văn song ngữ
Huế trong mắt ai
Hué dans les yeux de…
với những ngẫm suy thú vị

với tất cả tấm lòng với chữ
hai bạn là quới nhân
nói như Trần Hoài Thư
đã giúp scan gởi mấy chương
Kẻ lạ ở thiên đường [1]
của Simone Weil
như có bạn đọc nào
của Thư Quán Bản Thảo
thật hiếm có ở Hànội
đã gởi cho Những Ruồi [2]

mong mau qua tháng ba
mong tháng ba trời hết tuyết
đọc số tưởng niệm PhùngThăng
số Thư Quán Bản Thảo
đặc biệt như bếp lửa đại ngàn …[3]


Virginia, Feb. 17, 2014
Đinh Cường

[1] Kẻ lạ ở thiên đường - Simone Weil
Phùng Thăng dịch, An Tiêm 1973

[2] Những Ruồi
J. P. Sartre - Phùng Thăng dịch 1967

[3] Nơi hoàng hôn ấm bếp lửa đại ngàn
( Ba sẽ về trước mùa mưa - Trần Vạn Giã )


 
- Đốm lửa 
sơn dầu trên canvas 
đinhcường 

- Bìa tập thơ do 
Anh Nga design

- Anh Nga - Bửu Nam - Đinh Cường 
Huế 2011