Monday, February 17, 2014

580. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Ba sẽ về trước mùa mưa
Ảnh: biển Vạn Giã  (Nguồn: Wikimapia.org)Ở đây đêm trở gió nhớ nhà
Nên ba không ngủ được
Mùa mưa đến chưa mà sóng gầm phía trước
Cứ dội lòng thao thức với đêm xa
Vùng biển này ba đã sống qua
Với gió ngàn khơi rộng rãi
Lúc đi xa ba thường nhìn lại
Nếm một phần vị mặn ở trên môi
Gió lộng quá không cách nào ngủ được
Nhất định mùa mưa đến trước tháng này
Nhớ tiếng chim bắt-cô bên rừng chiều dọn rẫy
Cuối đồi xa ai hát bài chòi
Nhớ con thăm ba thường hỏi:
Ba có thèm canh sắn lá giang?
Và con ơi lúc này ba hiểu được
Vì sao ba cuốc đất làm thơ

Ba sẽ về trước mùa mưa đang đợi
Nước nguồn cao biết có trắng sông
Tình yêu đón ba lên vùng đất rộng
Nơi hoàng hôn ấm bếp lửa đại ngàn.

TRẦN VẠN GIÃ


5 8 0